Back to top

Aërobe kweek van expectoraties

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Respiratoir
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Sputum, bronchusaspiraat van niet-geintubeerde patiënt
Lichaamsmateriaal toegelaten Keelwisser (uitzonderlijk bij mucovisidose en neonaten)
Recipient voorkeur Steriel potje
Recipient toegelaten Buis
Mininum vereiste volume 1 ml
Analysevolume 500 µl
Speciale afname condities Geen voorbehandeling dmv spoelen van de mond; geen speeksel of postnasale secreties "ophoesten". De patiënt diep laten ademhalen en een fluim laten ophoesten in een steriel potje
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaar sputum bij 2-8°C tot het monster naar het laboratorium getransporteerd word. Stalen mogen maximaal 1 uur op kamertemperatuur verblijven. Maximaal 24 uur bewaren in koelkast alvorens te behandelen.
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Een vetraagd transport van het monster kan de oorzaak zijn van het niet kweken van moeilijk groeiende bacteriën zoals Streptococcus pneumoniae, en de overgroei door flora van de bovenste luchtwegen.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 2-7 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Expectoraties
Techniek/methode Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan. niet-correcte afnamen kunnen vals-negatieve kweken geven.
Eenheid of kwalitatief semi-kwalitatief
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie Een monster waarin door de Gramkleuring epitheelcellen maar geen leucocyten aangetoond worden, duiden op een slecht afgenomen monster en wordt niet verder afgewerkt. Een positieve kweek met Streptocccus pneumoniae en Haemophilus influenzae kan op een infectie wijzen, maar kan ook gewoon dragerschap zijn. De dominante aanwezigheid van een Gram-negatieve bacil of door Staphylococcus aureus wijst meestal op een infectieus proces. Een negatieve kweek sluit een infectie van de onderste luchtwegen niet uit.
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 126814-122824;550336-550340
B-waarde 90-300
Zoektermen Pneumonie
Versiedatum 14/04/2022