Back to top

Aërobe kweek van bronchiale aspiraten van geintubeerde patiënten.

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Respiratoir
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Bronchusaspiratie afkomstig van een geïntubeerde patiënt
Recipient voorkeur Steriel potje
Recipient toegelaten Buis
Mininum vereiste volume 1 ml
Analysevolume 500 µl
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast.Stalen mogen maximaal 1 uur op kamertemperatuur verblijven.
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Binnen één uur na staalafname naar het laboratorium brengen
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 2-5 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode Kwantitatieve kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
Zoektermen pneumonie, intubatie
Versiedatum 14/04/2022