Back to top

Non-tuberculeuze Mycobacteriën identificatie en gevoeligheidsbepaling

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Mycobacteriën
Code KMYCVE
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur sputum, bronchus aspiraat, maagtubage, pleuravocht,urine, faeces,etter, CVS
Recipient voorkeur Mgit tube
Recipient toegelaten Löwenstein agar
Mininum vereiste volume 3-5 ml of 1 kweekbuis
Bewaarcondities en voorbehandeling Broedstoof tot verzending
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur, drie dubbel verpakt
Analyse frequentie Maandag tot vrijdag
Antwoordtijd 28-60 dagen, volgens de mycobacteriële soort tot 3 maanden,
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) Dienst Dispatching Juliette Wytsmanstraat, 14 1050 Brussel
Techniek/methode UZ Brussel, Brussel: gevoeligheidsbepalingen met mgit voor M tuberculosis
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid,: zuivere cultuur van mycobacteriën in een vloeibaar of op een vast specifiek milieu. De gevoeligheidstest tegen antibiotica zal uitsluitend gebeuren op de klinisch significante mycobacteriën of wanneer ze als oorzaak van een echte infectie kunnen worden beschouwd (gedocumenteerd klinisch geval). De gevoeligheidstest van de mycobacteriën die TRAAG GROEIEN wordt uitgevoerd in een vast milieu volgens de proportietechniek van Canetti. De geteste antibiotica variëren in functie van de geïsoleerde mycobacteriële soort. Het gaat in het algemeen om isoniazide, rifampicine, ethambutol, ofloxacine (of ciprofloxacine), amikacine, rifabutine en clarithromycine.
Interpretatie De resultaten moeten geinterpreteerd worden aan de hand van de ATS/IDSA diagnostische criteria 2007,
Accreditatie Ja
Aanvraagformulier AFAZFAB0004 Laboratoriumtesten voor Microbiologie (STJMIC)
Cumulregel NVT
Diagnoseregel NVT
RIZIV nr 550473-550480/550491-550502/550690-550701/550712-550723 (nummer afhankelijk van aard van staal)- AB 550465/550690/550712
B-waarde B400 1ste antibioticum; B175 2de tot 6de antibioticum
Zoektermen tuberculose, non-tuberculeuze mycobacteriën, atypische mycobacteriën,
Versiedatum 14/04/2022