Back to top

Kweek van mycobacteriën

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Mycobacteriën
Code KMYCAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Sputum, bronchusaspiraat, BAL
Lichaamsmateriaal toegelaten Extra-pulmonaire monsters: etter, maagaspiraat, weefsel, (ochtend)urine, CSV, synoviaal vocht, pleuravocht, bloed enz,
Recipient voorkeur Steriel potje
Recipient toegelaten Spuit
Mininum vereiste volume (geïnduceerd) sputum, BAL, bronchusaspiraat: 5 ml; maagsap 20 ml; faeces: 1-2 gram; urine: 15 ml; bloed-beenmerg: 15-20 ml; liquor: 5 ml; andere vochten: 5-20 ml. Bij kleinere volumes daalt de gevoeligheid van de kweek,
Speciale afname condities Om de gevoeligheid te verhogen worden 3 ochtend sputa op 3 verschillende dagen afgenomen. Splitsen van materiaal is niet aangewezen. Patiënten moeten een fluim ophoesten. Ochtendurine op 3 verschillende dagen afgenomen heeft de grootste gevoeligheid voor het opsporen van mycobacteriën. 24 uur urine wordt niet gebruikt, Bloed, beenmerg en andere normaal steriele vochten kunnen ook onmiddellijk na afname in Bactec flessen (BACTEC Myco/F Lytic - BD) voor mycobacteriën (bij het laboratorium te verkrijgen) ingespoten worden, Indien ook moleculaire diagnositiek moet uitgevoerd worden, neem een monster af in een steriel potje of spuit. Bij beenmerg wordt het monster gemengd met 1 ml citraat om stolling te vermijden..
Bewaarcondities en voorbehandeling Om overgroei van bacteriën te vermijden moeten de monsters gekoeld worden,
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt, voldoende hoeveelheid monster, zie labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Maandag tot vrijdag
Antwoordtijd 6 weken
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Mycobacteriën
Techniek/methode Niet steriele monsters, zoals sputum en urine worden eerst gedecontamineerd met de 2% NaOH-NALC methode. Na concentratie van het monsters worden zuurvaste bacillen opgespoord met de Auramine kleuring, en bevestigd met de Acridinekleuring en worden vaste en vloeibare media geent. Indien bij de auraminekleuring zuurvaste-bacillen zichtbaar zijn, wordt een moleculaire test voor de opsporing van DNA van Mycobacterium tuberculosis complex toegevoegd
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antituberculostatica staan.; te weinig materiaal;
Toestel De vloeibare bodems (mgit) worden in een Bactec mgit 960 geinkubeerd; groei wordt automatisch gedetecteerd; Löwenstein bodems worden in een gewone broedstoof bij 35° en 30°Cgeincubeerd.
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Referentie waarden Niet aanwezig (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
NW Man Geen groei
NW Vrouw Geen groei
Interpretatie De gevoeligheid van de auraminekleuring is ongeveer 10,000 CFU/ml. Vloeibare bodems zijn heel gevoeliger en sneller in het opsporen van Mycobacteriën dan de vaste bodems. Elke mgit of Löwensteinbuis waarin groei vastgesteld wordt, wordt naar het UZ Brussel verstuurd. Een positieve kweek bij een vloeibare of vaste bodem wijst niet noodzakelijk op de aanwezigheid van mycobacteriën maar moet via een antigeentest, kleuringen en kweek uitgesloten worden.
Deelname EKE Instand
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek; AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken (STJURI)
RIZIV nr 126556-126560-126851-126862-549570-549581-550454-550465
B-waarde 90- 200-400-600
Zoektermen Mycobacterie, Mycobacterium, tuberculose
Versiedatum 14/04/2022