Back to top

Vibrio kweek

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Maag-darmpathogenen
Code KVIBFE
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Faeces
Lichaamsmateriaal toegelaten Wondkweek
Recipient voorkeur Steriel potje
Mininum vereiste volume 1 gram
Speciale afname condities De kweek van Vibrio behoort niet tot de standaardkweek van darm -en wondpathogenen; daarom zijn klinische inlichtingen vereist, neem contact op met de microbioloog op 3629,
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast. Darmpathogenen kunnen relatief snel buiten het lichaam afsterven,
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Binnen 48 uur en na klinische inlichtingen die de rol van Vibrio kunnen staven
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd minimum 3 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Faeces
Techniek/methode Kweek
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden Geen groei (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
Zoektermen vibrio, cholera
Versiedatum 14/04/2022