Back to top

Opsporen van bacteriële darmpathogenen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Maag-darmpathogenen
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Faeces
Lichaamsmateriaal toegelaten Anale wisser, luiers, duodenaal, colostomie en ileostomie monsters
Recipient voorkeur Steriel potje
Recipient toegelaten Andere afgesloten recipiënten
Mininum vereiste volume 1 gram
Analysevolume 1 gram
Speciale afname condities Om de gevoeligheid van de opsporing van darmpathogenen te verhogen, aangeraken verschillende monsters te kweken die op 2 verschillende dagen afgenomen zijn, Recipiënten die gebruikt worden voor onderzoek op parasieten in faeces, zijn niet geschikt voor de kweek van bacteriële darmpathogenen,
Bij patiënten die langer dan 3 dagen gehospitaliseerd zijn, heeft een opsporing van darmpathogenen geen zin; een nosocomiale infectie door Salmonella, Shigella en Campylobacter is uiterst zeldzaam,
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast. Darmpathogenen kunnen relatief snel buiten het lichaam afsterven,
Acceptatiecriteria staalonvangst Indien onmiddellijk na afname verstuurd; Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Maximum 48 uur na ontvangst
Transport voorwaarden Verse monsters moeten binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd en verwerkt worden. Gekoeld bij 4°C mag het monster binnen 24 uur in het laboratorium afgeleverd worden,
Analyse frequentie De kweken worden dagelijks geënt; in het weekend worden de kweken niet afgelezen.
Antwoordtijd 3-7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Faeces
Techniek/methode Kweek en aanrijking, identificatie en gevoeligheidsbepaling van de volgende darmpathogenen: Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Camylobacter sp., Arcobacter, Edwardsiella tarda, Aeromonas sp. en Pleisiomonas shigelloides.
Mogelijke interferenties Laattijdig ongekoeld insturen van het monster geeft een lagere opbrengst in de opsporing van o.a Shigella; antibioticatherapie
Toestel Geen
Referentie waarden Geen pathogenen gekweekt (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
NW Man Geen pathogenen gekweekt
NW Vrouw Geen pathogenen gekweekt
Interpretatie De kweek van 1 monster heeft een sensitiviteit van 95% in het opsporen van darmpathogenen die enterocolitis veroorzaken. De meeste infecties door bacteriële darmpathogenen hoeven niet met antibiotica behandeld te worden. Antibioticatherapie kan dragerschap bij de patiënt verlengen
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 549835-549846; 550734-550745
B-waarde 600
Zoektermen Diarree, Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia, Aeromonas, Pleisiomonas
Versiedatum 14/04/2022