Back to top

Beta-lactam dosering in bloed (Ceftazidime,ceftriaxone,flucloxacilline,meropenem,piperacilline)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Drugmonitoring
Subgroep Antibiotica
Code CEFTA,CEFTR,FLUC,MERO0,PIPE
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Droge buis
Mininum vereiste volume 2,6 ml
Analysevolume 1 ml serum
Speciale afname condities De beta-lactam antibiotica worden in een continu infuus toegediend, waardoor de steady state concentratie na het geven van een oplaaddosis, snel bereikt wordt. Het afnametijdstip wordt dan minder belangrijk en kan op elk moment vanaf 24 uur na start van de therapie of wijziging van de dosis. De voorkeur voor afname is dan ook tijdens kantooruren
Bewaarcondities en voorbehandeling Onmiddellijk naar het laboratorium sturen, afcentrifugeren en bij -80°C bewaren
Acceptatiecriteria staalonvangst Enkel indien het monster op ijs werd afgeleverd, wordt de bepaling uitgevoerd
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het monster niet op ijs werd verzonden, wordt geen bijaanvraag geaccepteerd
Transport voorwaarden Beta-lactam antibiotica zijn niet stabiel in serum, de buis ALTIJD in ijs verzenden, geen andere testen aanvragen
Analyse frequentie 2x/week
Antwoordtijd 1-3 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Chromatografie en spectrometrie; Werkpost Drugmonitoring en algemene toxicologie
Techniek/methode HPLC-DAD
Mogelijke interferenties Verschillende geneesmiddelen kunnen een invloed op de serumconcentratie hebben of zijn onverenigbaar met de beta-lactam toediening. Voor meer informatie hierover zie ook : http://intranet/werkgroep/antibioticumbeleid/Pages/Ziekenhuis.aspx - Rubriek : B. Interne protocols infectieziekten
Eenheid of kwalitatief µg/ml
Interpretatie Het resultaat van de bepaling is de vrije (actieve) fractie van het beta-lactam antibioticum. Momenteel wordt naar steady state serumconcentratie gestreefd die gelijk is aan 4-5x minimum inhibitorische concentratie (MIC) van de bacteriële isolaat. Indien geen MIC voor een beta-lactam antibioticum beschikbaar is, dan wordt het advies gegeven naargelang het slechts mogelijk scenario, nl de hoogst mogelijke MIC waarbij de bacterie nog gevoelig zou zijn aan een bepaald beta-lactam antibioticum, volgens de EUCAST richtlijnen,
Voor bijkomende informatie zie ook http://intranet/werkgroep/antibioticumbeleid/Pages/Ziekenhuis.aspx
Deelname EKE Nee
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00009 Aanvraagbrief Toxicologie en TDM
Cumulregel Niet combineren met 548273 - 548284 en 548435 -548446
RIZIV nr 548715 - 548726
B-waarde 350
Zoektermen Ceftazidime, glazidim (testcode: CEFTA), ceftriaxone, rocephine (CEFTR), Flucloxacilline (FLUC), meropenem, meronem (MERO0) ,piperacilline (PIPE), beta-lactam, antibiotica
Versiedatum 14/04/2022