Back to top

Aërobe kweek van cerebrospinaal vocht

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Centraal zenuwstelsel
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Lumbaal vocht
Lichaamsmateriaal toegelaten Ventrikelvocht uit drain
Recipient voorkeur Steriele buis met schroefdop
Mininum vereiste volume 1 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling Monsters voor bacteriëel onderzoek mogen niet in de koelkast bewaard worden. Op kamertemperatuur maximum 24 uur
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur in het laboratorium afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 2-5 dagen
24/24uur Ja; monsters worden geent bij aankomst
Antwoordtijd indien dringend minstens 1 dag
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling; een Gramkleuring wordt tijdens de openeningsuren van het laboratorium bacteriologie uitgevoerd,
Mogelijke interferenties Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden Geen groei (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
NW Man Geen groei
NW Vrouw Geen groei
Deelname EKE Neqas, WIV
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek; Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten (STJURG, Rode brief)
RIZIV nr 549555-549566, 550314-550325, 550336-550340, 550351-550362, 550373-550384, 550395-550406
B-waarde 250-300-350-400-450
Zoektermen meningokokken, streptokokken, pneumokokken, haemophilus; E coli; Listeria
Versiedatum 14/04/2022