Back to top

Aërobe kweek van intravasculaire catheters

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Catheter
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Artherieel, jugularis, centraal veneus, perifeer, femoralis, Swann-Ganz, subclavia, port-a-cath, dialyse catheter
Recipient voorkeur Steriel potje
Speciale afname condities Bij vermoeden van een cathetersepsis, gelijktijdig bloedkweken afnemen, via de catheter en via een perifere afname, voor toediening van antibiotica. Enkel bij vermoeden van een cathetersepsis de catheter gelijktijdig met bloedkweken insturen
Bewaarcondities en voorbehandeling Tijdens de openingsuren van het laboratorium worden de monsters behandeld bij aankomst. Daarbuiten worden ze opgeslagen in de koelkast en de volgende morgen behandeld. Monsters mogen gedurende maximaal 24 uur bewaard worden in de koelkast.
Acceptatiecriteria staalonvangst Gesloten recipiënt
Acceptatiecriteria bijaanvraag Nee
Transport voorwaarden De tip van de catheter moet steriel verwijderd worden. Monsters worden zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname in het labo afgeleverd.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd <5 dagen
24/24uur Nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Varia
Techniek/methode Rolplaat methode, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling
Eenheid of kwalitatief Semi-kwantitatief
Referentie waarden (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie Groei van >15 CFU van een cathetersegment van 5 cm is suggestief voor de bacteriële kolonisatie van de catheter. Bij vermoeden van een cathetersepsis moeten ook bloedkweken worden afgenomen, één koppel via perifere weg, het andere koppel langs de catheter. Indien er geen vermoeden van cathetersepsis bestaat moeten catheters die verwijderd worden, niet voor routine kweek naar het laboratorium gestuurd worden.
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 550734-550745
B-waarde 400
Zoektermen Clabsi, catheter
Versiedatum 14/04/2022