Back to top

Kweek van micro-organismen in bloed

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Bacteriologie
Groep Bloed
Code KAERAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten Ascites, CAPD vocht, pericardvocht, gewrichtsvocht, beenmerg
Recipient voorkeur Bloedkweekfles met blauwe dop (aërobe fles) en met paarse dop (anaërobe fles) voor volwassenen, bloedkweekfles met zilverkleurige dop voor kinderen; bloedkweekfles met rode dop voor mycobacteriekweek
Mininum vereiste volume Volwassenen 10-20 ml per fles, Kinderen 3 ml, neonaten 0,5 ml (maximaal 1% van totale bloedvolume)
Speciale afname condities Neem 2 koppels per dag af (1 aërobe fles en 1 anaërobe fles), Pas een correcte huiddesinfectie toe; Afname via een venepunktie; afname via een catheter verhoogt het risico op contaminanten; indien bloed toch via een catheter afgenomen wordt, moet de 2de afname via een venepunktie gebeuren,
Bewaarcondities en voorbehandeling Maximaal 8 uur bij kamertemperatuur; langdurig laten staan van de bloedkweekflessen bij kamertemperatuur, vermindert de kans op de detectie van micro-organismen.
Acceptatiecriteria staalonvangst In bloedkweekflessen
Acceptatiecriteria bijaanvraag Na overleg met microbioloog, binnen 5 dagen na ontvangst
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 5 dagen
24/24uur Ja
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr.Eric Nulens
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst laboratoriumgeneeskunde, Operationele entiteit Gespecialiseerde ('manuele') bacteriologie en parasitologie, Werkpost Bloedkweken
Techniek/methode kweek in BactecFX; de incubatieduur is standaard 5 dagen; bij sommige moeilijk kweekbare of traaggroeiende microorganismen kan de incubatieduur verlengd worden; neem hiervoor contact op met de dienstdoend microbioloog op 2860.
Mogelijke interferenties Lange tijd tussen afname en inbrengen van de flessen in het toestel kunnen vals negatieve resultaten geven
De flessen van langzaam groeiende micro-organismen moeten langer dan 5 dagen geincubeerd worden. Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Toestel BactecFX
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Geen groei (Clinical Microbiology Procedures Handbook 3dr ed, 2010, ed. L.S. Garcia)
Interpretatie De resultaten moeten geverifieerd worden aan de klinische toestand van de patient; de aanwezigheid can coagulase negatieve stafylokokken, viridans streptokokken en andere huidflora uit 1 enkele afname wijst vaak op een besmetting van het bloed tijdens de afname. De aanwezigheid van gisten en Gram-negatieve bacillen zijn steeds als significant te beschouwen en moeten behandeld worden
Deelname EKE Neqas, Sciensano, SKML
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
RIZIV nr 549010-549021, 549032-549043, 550734-550745, 550852-550863
B-waarde 600
Zoektermen sepsis, bacteriëmie, hemoculturen, bloedkweken
Versiedatum 14/04/2022