Back to top

Systeemsclerose geassocieerde As

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Systeemziekten
Code intern: in functie van kliniek: - SSCRAY (Raynaud fenomeen) - SSCILD (interstitieel longlijden) extern: SSC
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 250 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal bewaren bij 2-8°C gedurende 1 week .Indien langere bewaring vereist, serum in diepvries bewaren tot uitvoering van de bepaling.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Analyse frequentie tweewekelijks
Antwoordtijd < 2 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Immuno- en proteïnechemie
Techniek/methode Immunoblotting
Toestel EUROBlotMaster (EUROIMMUN)
Eenheid of kwalitatief semi kwantitatief
Referentie waarden
≤ 10 negatief
> 10 - ≤ 50 positief
> 50 sterk positief
Interpretatie Deze blot wordt enkel uitgevoerd indien er een klinisch vermoeden is van Systeemsclerose (Raynaud fenomeen, Interstitieel longlijden). Met deze blot worden IgG auto-autoantistoffen opgespoord tegen 13 verschillende antigenen: Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP11, RP155, Fibrillarine, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR en Ro-52 voor de diagnose van systeemsclerose en overlap syndromen.
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor immunologie (STJRAS)
RIZIV nr 556054-556065 (indien ANF negatief: ten laste van de patiënt €22,52)
B-waarde B700
Zoektermen Raynaud,
Systeemsclerose
Versiedatum 30/09/2021