Back to top

Anti-CCP

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Systeemziekten
Code ACCP
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 150 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Indien de bepaling binnen de 24 uur wordt uitgevoerd, staal bewaren bij 2-8°C .Indien langere bewaring vereist, serum in diepvries bewaren tot uitvoering van de bepaling.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte/ diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden Gekoeld
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd < 1 week
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Immuno- en proteïnechemie
Techniek/methode FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel ImmunoCap 250 (ThermoFisher)
Eenheid of kwalitatief U/mL
Referentie waarden Negatief: <7
Twijfelachtig : 7-10
Zwak positief : >10 - ≤ 30
Sterk positief : > 30
Interpretatie opsporen van anti-CCP (gecitrullineerde peptiden) voor vroegdiagnostiek van reumatoïde artritis.
Deelname EKE WIV / UKNEQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001: algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (STJALG)
AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
Diagnoseregel Slechts éénmaal per jaar bij reumatoide polyartritis
RIZIV nr 556555-556566
B-waarde B500
Versiedatum 30/09/2021