Back to top

ANF titratie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Systeemziekten
Code ANFT
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 250 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal bewaren bij 2-8°C gedurende 1 week .Indien langere bewaring vereist, serum in diepvries bewaren tot uitvoering van de bepaling.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden Gekoeld
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd < 2 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Immuno- en proteïnechemie
Techniek/methode Immunofluorescentie microscopie op Hep20-10 cellen
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Quantalyser2 - Novaview (Werfen)
Eenheid of kwalitatief titer
Referentie waarden positief : titer >1/80 (bron: interne validatie)
Interpretatie Titratie van positieve immunofluorescentie patroon.
Deelname EKE WIV / UKNEQAS
Accreditatie nee
Diagnoseregel De verstrekking 556010 - 556021 (titratie) mag slechts worden aangerekend aan de ZIV indien de verstrekking 555995 - 556006 (diagnose) een positief resultaat oplevert.
RIZIV nr 556010-556021
B-waarde B300
Versiedatum 30/09/2021