Back to top

ANF opzoeken

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Systeemziekten
Code ANF
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 250 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal bewaren bij 2-8°C gedurende 1 week. Indien langere bewaring vereist, serum in diepvries bewaren tot uitvoering van de bepaling.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden Gekoeld
Analyse frequentie 2x/week
Antwoordtijd <1 week
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Immuno- en proteïnechemie
Techniek/methode NOVALite DAPI ANA kit (Hep-2 cellen) / Indirecte Immunofluorescentie
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Quantalyser2 + Novaview (Werfen)
Eenheid of kwalitatief titer
Referentie waarden negatief: <1/80 (bron: interne validatie)
Interpretatie Het opzoeken van ANF is een belangrijk deel van het diagnostisch onderzoek van patiënten met vermoeden van bepaalde auto-immuunziekten zoals SLE, Sjögren syndroom, sclerodermie, MCTD,...
Positieve fluorescentie patronen van het type homogeen, gespikkeld, gespikkeld met positieve mitosecellen, centromeer, nucleolair, nuclear dots en cytoplasmatische fluorescentie (ev. meer specifiek cytoplasmatisch type AMA, filamenteus) aan de starttiter 1/80 worden verder getitreerd.
Deelname EKE WIV / UKNEQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001: algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (STJALG)
AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
RIZIV nr 555995-556006
B-waarde B200
Zoektermen ANA
Versiedatum 30/09/2021