Back to top

ANCA titratie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Systeemziekten
Code ANCADX
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal bewaren bij 2-8°C gedurende 1 week .Indien langere bewaring vereist, serum in diepvries bewaren tot uitvoering van de bepaling.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden Gekoeld
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd < 2 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Immuno- en proteïnechemie
Techniek/methode Anti-neutrofiele cytoplasmatische antistoffen (ANCA) worden door immuun-fluorescentie microscopie aangetoond op ethanol gefixeerde neutrofielen. Positiviteit wordt verder bevestigd met formaline gefixeerde neutrofielen op slides.
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Quantalyser 2 - Novaview (Werfen)
Eenheid of kwalitatief titer
Referentie waarden positief: titer >= 20 c-ANCA of p-ANCA naargelang het patroon (bron: BMD)
Interpretatie Het testen van ANCA is een belangrijk deel in het onderzoek van patiënten waarbij men een vermoeden heeft van een Wegeners granulomatosis of andere gerelateerde vasculitis.
Deelname EKE WIV / UKNEQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001: algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (STJALG)
AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
Diagnoseregel Enkel indien opzoeken van ANCA met immunofluorescentie positief resultaat oplevert.
RIZIV nr 556393-556404
B-waarde B400
Versiedatum 30/09/2021