Back to top

ANCA opzoeken

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Systeemziekten
Code ANCADX
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Staal bewaren bij 2-8°C gedurende 1 week. Indien langere bewaring vereist, serum in diepvries bewaren tot uitvoering van de bepaling.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden Gekoeld
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd < 1 week
24/24uur nee
Antwoordtijd indien dringend <1 werkdag na contact met klinisch bioloog, eventueel te vervangen door bepaling van MPO en PR3)
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Immuno- en proteïnechemie
Techniek/methode Anti-neutrofiele cytoplasma antistoffen worden door een immuun-fluorescente microscopische test aangetoond op ethanol gefixeerde neutrofielen. Positiviteit wordt verder bevestigd met formaline gefixeerde neutrofielen op slides.
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Quantalyser 2 - Novaview (Werfen)
Eenheid of kwalitatief titer
Referentie waarden positief: titer >= 20 c-ANCA of p-ANCA naargelang het patroon (bron: BMD)
Interpretatie Het opzoeken van ANCA (anti-neutrofielen cytoplasma antistoffen) is een belangrijk deel in het onderzoek (screening) van patiënten waarbij men een vermoeden heeft van een Wegener granulomatosis of andere gerelateerde vasculitis. Het cytoplasmatische (c-ANCA) immunofluorescentie patroon is geassocieerd met Wegener granulomatose met polyangiitis; het perinucleaire (p-ANCA) patroon is geassocieerd met Churg-Strauss syndroom, microscopische polyangiitis, polyarteritis nodosa (PAN), snelle progressieve glomerulonefritis en RA.
Deelname EKE WIV / UKNEQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001: algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (STJALG)
AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
RIZIV nr 556371 556382
B-waarde B300
Versiedatum 30/09/2021