Back to top

Neuronale oppervlakte antilichamen bij auto-immune encephaltis (Caspr2, Lg1, GABA, NMDA, AMPA en DPPX) op lumbaal vocht

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Neurologie
Code NEURAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Lumbaal vocht
Recipient voorkeur steriele droge tube
Mininum vereiste volume 200 µL lumbaal vocht
Analysevolume 30 µL lumbaal vocht
Bewaarcondities en voorbehandeling Diepvries (-20°C)
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Analyse frequentie 1x/2 weken
Antwoordtijd < 2 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Immuno- en proteïnechemie
Techniek/methode Indirecte immunofluorescentie
Toestel Manuele methode
Eenheid of kwalitatief geen
Referentie waarden negatief
Interpretatie Identificatie van IgG antilichamen tegen neuronale oppervlakte antigenen in Lumbaal vocht
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
RIZIV nr ten laste van patiënt: €60,00 voor combinatie (op lumbaal vocht) van anti-kalium receptorantilichamen, anti-GABA receptorantilichamen, anti-glutamaat receptorantilichamen, anti-DPPX antilichamen.
Zoektermen Caspr2, Lg1, GABA, NMDA, AMPA, DPPX
Versiedatum 30/09/2021