Back to top

Anti-NMO antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Neurologie
Code ANMOAN
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Diepvries (-20°C)
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Analyse frequentie Om de 2 weken
Antwoordtijd < 2 weken
24/24uur nee,
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele entiteit: Immuno- en proteinechemie
Techniek/methode IF
Referentie waarden negatief
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
RIZIV nr ten laste van patiënt: 35€ (IF), indien IF positief dan meerkost voor identificatie
Zoektermen Aquaporine 4-antistoffen, AQP4, anti-neuromyelitis optica antibodies
Versiedatum 30/09/2021