Back to top

Anti-Neuronale antistoffen (anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri ..)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Neurologie
Code ANEUAL
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 500 µL voor de screening en indien positief 500 µL voor de confirmatie
Bewaarcondities en voorbehandeling Diepvries (-20°C)
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie Wekelijks, verzending op maandag
Antwoordtijd < 2 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Klinische biologie UZ Antwerpen

Dr Khadija Guerti

Wilrijkstraat 10

2650 Edegem

Techniek/methode IF + DOT
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
RIZIV nr 555995 en 556006 opsporen van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie (maximum 1)
Indien positief: 553416 en 553420 identificatie van antistoffen tegen neuronale intracellulaire antigenen, minimum 6 antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregel 111)
B-waarde 1500
Versiedatum 30/09/2021