Back to top

Anti-MOG antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Neurologie
Code MOGAS
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 0,2 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Diepvries (-20°C)
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Analyse frequentie Om de 2 weken
Antwoordtijd < 2 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Immuno- en proteïnechemie
Techniek/methode IF (Immunofluorescentie)
Referentie waarden negatief
Interpretatie Antistoffen tegen Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) kunnen geassocieerd zijn met neuromyelitis optica (NMO) of een NMO spectrum ziekte. De bepaling van antistoffen tegen Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) zou vooral zinvol zijn bij patiënten met (recurrente) neuritis optica en/of myelitis, bij non-MS demyelinisatie en onbegrepen demyelinisatie in het brein indien antistoffen tegen anti-NMO niet aantoonbaar zijn. Echter meer onderzoek is nodig naar pathogenese, therapie en prognose van MOG antilichaam geassocieerde demyeliniserende aandoeningen.
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
RIZIV nr ten laste van patiënt: 30€
Zoektermen anti-MOG, anti-Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein
Versiedatum 30/09/2021