Back to top

Anti-GABA receptor antilichamen (serum)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Neurologie
Code AGABAR
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum-gel tube
Mininum vereiste volume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Diepvries (-20°C)
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Analyse frequentie 1x /2 weken
Antwoordtijd < 2 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Laboratorium immunologie: auto-immuniteit en allergie
Techniek/methode IF (immuunfluorescentie): verdund serum 1/10 op getranfecteerde cellen (EUROIMMUN)
Toestel Manuele methode
Referentie waarden negatief
Interpretatie Identificatie van anti-GABA receptorantilichamen in serum. Positief indien titer >= 1/10.
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
RIZIV nr Ten laste van patiënt: €60,00 voor combinatie (op serum) van anti-kalium receptorantilichamen, anti-GABA receptorantilichamen, anti-glutamaat receptorantilichamen, anti-DPPX antilichamen
Zoektermen Anti, GABA, receptor, antilichamen
Versiedatum 30/09/2021