Back to top

Anti-GBM (anti-glomerulaire basale membraan)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Nefrologie
Code AGBMAS
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 4,7 mL
Analysevolume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Indien de bepaling binnen de 24 uur wordt uitgevoerd, staal bewaren bij 2-8°C .Indien langere bewaring vereist, serum in diepvries bewaren tot uitvoering van de bepaling.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Analyse frequentie 2x/week
Antwoordtijd < 1 week
24/24uur nee
Antwoordtijd indien dringend Voor dringende analyses kan u telefonisch contact opnemen met de verantwoordelijke klinisch bioloog
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Immuno- en proteïnechemie
Techniek/methode FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay)
Toestel ImmunoCap 250 (ThermoFisher)
Eenheid of kwalitatief kU/l
Referentie waarden < 7 kU/L is negatief
7 - 10 kU/L is twijfelachtig
> 10 kU/L is positief
Interpretatie Het syndroom van Goodpasture wordt veroorzaakt door antistoffen tegen de glomerulaire basaal membraan (anti-GBM) en is verantwoordelijk voor een deel van de acute, snel progressieve glomerulonefritis. Indien ook de pulmonale basaal membraan betrokken is (40-60%) wordt de kliniek gecompliceerd door dyspnoe en/of hemophtisis. (bron: Up To Date)
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
RIZIV nr RIZIV nomenclatuur: 553394
B-waarde B450
Zoektermen Anti-glomerulaire basale membraan antilichamen; Basaalmembraan antistoffen; GBM
Versiedatum 30/09/2021