Back to top

Anti-Fosfolipase A2-receptor (APL)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Nefrologie
Code AFLA2R
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 400 µL
Analysevolume 400 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling 2-8°C: 14 dagen
-20°C: langdurige bewaring
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden Gekoeld
Analyse frequentie verzending op donderdag
Antwoordtijd < 3 weken (TAT onderaannemer 14 dagen)
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent Laboratorium De Pintelaan 185, 9000 Gent
Techniek/methode ELISA
Eenheid of kwalitatief Relative units / ml
Referentie waarden >20: positief
14-20: twijfelachtig
<14: negatief
Interpretatie Autoantilichamen gericht tegen de podocyte receptor phospholipase A2 (anti-PLA2R) en het podocyte antigeen thrombospondin type 1 domain-containing 7A (anti-THSD7A) zijn specifieke biomerkers voor primaire membraneuze nefropathie. Anti-PLA2R antilichamen kunnen gedetecteerd worden in ongeveer 75% van de patiënten met primaire membraneuze nefropathie. In de resterende 25% kunnen bij tot 14% van de patiënten anti-THSD7A antilichamen gedetecteerd worden. Beide antlichamen komen evenwel zelden parallel voor, vandaar dat een 2-stap strategie, waarbij anti-PLA2R seronegatieve patiënten getest worden voor anti-THSD7A, wordt aanbevolen.
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
RIZIV nr ten laste van patiënt: €25
Zoektermen antifosfolipase; antiphospholipase; APL
Versiedatum 30/09/2021