Back to top

Anti-gladde spier

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Hepatologie
Code AAGLS
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 1 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaren in koelkast.

Na afname staal zo snel mogelijk centrifugeren om hemolyse te verkomen en aliquoteren.
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie verzending op donderdag
Antwoordtijd < 2 weken (TAT onderaannemer < 7 dagen)
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Leuven Laboratorium, Herestraat 49, 3000 Leuven
Techniek/methode Indirecte immuunfluorescentie
Toestel Bio-rad - PHD system
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
RIZIV nr 555951 - 555962 of 555973 - 555984 (nummer afhankelijk van staaltype)
B-waarde B300 of B450
Zoektermen smooth muscle, SMA, skelet spier antistoffen
Versiedatum 30/09/2021