Back to top

Anti-huidantistoffen screening

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Auto-immuniteit
Groep Dermatologie
Code AAHD
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 250 µL serum
Bewaarcondities en voorbehandeling Diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden Ingevroren
Analyse frequentie 1 x om de 2 weken - verzending op donderdag
Antwoordtijd < 3 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent dienst Dermatologie De Pintelaan 185, 9000 Gent
Techniek/methode Indirecte immuunfluorescentie
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00006: Aanvraagbrief voor allergietesten en niet-infectieuze serologie (STJRAS)
Cumulregel Maximum 4 orgaanspecifieke antistoffen worden door het RIZIV terugbetaald
RIZIV nr 555951-555962
B-waarde B300
Versiedatum 30/09/2021