Back to top

Anti-GAD antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene immunologie
Groep Neurologie
Code AGADAS
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum ( indien mogelijk simultaan cerebrospinaal vocht (CSV) )
Recipient voorkeur serum gel tube en droge tube (CSV)
Mininum vereiste volume 2 mL serum
Analysevolume 2 mL serum
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring in diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden - verzending op dag van afname: monster centrifugeren en afscheiden, transport op kamertemperatuur

- verzending op later tijdstip: monster centrifugeren en afscheiden; bewaring en transport op -15°C
Analyse frequentie Verzending op donderdag
Antwoordtijd < 1 maand
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Brussel Laboratorium Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
Techniek/methode Liquid phase radiobinding assay
Toestel TOPCOUNT Microplaat Scintillatie Teller / Perkin Elmer Life Sciences
Eenheid of kwalitatief U/mL
Referentie waarden < 23,0 U/mL
Interpretatie Diagnose stiff man syndroom. Het is belangrijk om de indicatie steeds aan te geven op de aanvraag. Voor de diagnose van Stiff man syndroom wordt de staal verder uitverdund (in tegenstelling tot GAD bepaling bij diabetespatiënten). Ook is er de voorkeur voor een simultane bepaling van GADA in serum en CSV.
Deelname EKE EQC: Islet Autoantibody Standardization Program
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Diagnoseregel Diagnoseregel 63: Aanrekenbaar aan RIZIV hetzij voor een diabetische patiënt van minder dan 40 jaar en waarvoor diabetes mellitus maximum 5 jaar eerder werd gediagnostiseerd, hetzij voor een eerstegraadsverwante van een dergelijke patiënt
RIZIV nr 542312-542323; of
25 euro ten laste van patiënt voor niet-diabetes indicaties (zie diagnoseregel).
B-waarde B 600
Zoektermen anti GAD; glutamaatdecarboxylase; stiff man syndroom; antilichamen; anti glutamaat decarboxylase; glutaminezuur decarboxylase antistoffen
Versiedatum 16/08/2021