Back to top

CH50

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene immunologie
Groep Immuundeficiëntie
Code CH50
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum-gel tube op ijs
Analysevolume 300 µL serum
Speciale afname condities Staal op ijs naar het labo brengen. Staal dadelijk gekoeld centrifugeren en invriezen op -80°C
Bewaarcondities en voorbehandeling Bewaring in diepvries
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Transport voorwaarden Ingevroren (Carbo-ijs)
Analyse frequentie tweewekelijks
Antwoordtijd < 4 weken
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling UZ Gent Laboratorium De Pintelaan 185, 9000 Gent
Techniek/methode Fotometrische liposoom assay (Wako)
Eenheid of kwalitatief U/mL
Referentie waarden 32 - 58 (bron: Wako technical info 2013)
Interpretatie CH50 is een kwantitatieve bepaling van de totale hemolytische complementactiviteit. De complementactiviteit is een directe indicator van afwijkingen in het complementsysteem en kan belangrijke informatie leveren voor de diagnose van verscheidene ziekten (SLE, reumatoïde arthritis, cryoglobulinemie-vasculitis, sommige vormen van nefritis en overgeërfde deficiënties in het complementsysteem).
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00008 Aanvraagbrief voor laboratoriumtesten met speciale afnamecondities (STJSPEC)
RIZIV nr 556150-556161
B-waarde 250
Zoektermen CH50, Totaal Hemolytisch complement; Totaal Complement Activiteit
Versiedatum 16/08/2021