Back to top

Faecaal calprotectine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene immunologie
Groep Gastro-intestinale pathologie
Code CALPRO
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur faeces
Recipient voorkeur potje
Recipient toegelaten Andere afgesloten recipiënten
Mininum vereiste volume 1 g
Bewaarcondities en voorbehandeling Max. 1 week in koelkast, na extractie max. 3 maanden bij -20°C.
Extractie met EliA Stool Extraction kit (ThermoFisher).
Acceptatiecriteria staalontvangst Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelkast kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd < 1 week
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog Prof. Dr. Martine Vercammen
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Immuno- en proteïnechemie
Techniek/methode FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay)
Mogelijke interferenties Aanwezigheid van bloed in faeces kan het resultaat beïnvloeden.
Toestel ImmunoCap 250 (ThermoFisher)
Eenheid of kwalitatief mg/kg
Referentie waarden <50 (bron: ThermoFisher)
Interpretatie Calprotectine is een calcium- en zink-bindend S100-proteïne in het cytoplasma van neutrofiele granulocyten, monocyten en macrofagen. Bij intestinale inflammatie migreren neutrofielen doorheen de darmwand waardoor calprotectine detecteerbaar wordt in de stoelgang (en correleert met het aantal neutrofielen). Calprotectine verhoging >50 mg/kg is zeer sensitief en zeer specifiek voor screening en diagnose van Inflammatory Bowel Disease (IBD) zoals ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (soms ook neoplasie), en voor differentieel diagnose met IBS (irritable bowel syndrome) en andere functionele darmstoornissen. Faecaal calprotectine correleert met de ziekteactiviteit en is dus ook geschikt voor monitoring van IBD patiënten.
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00013 Aanvraagbrief voor Vochten en varia
Cumulregel Maximum 1 per afname
Diagnoseregel De verstrekking 544751-544762 mag alleen aan de ZIV worden aangerekend voor de follow-up van een bewezen ziekte van Crohn. De test mag alleen aan de ZIV worden aangerekend wanneer een geneesheer-specialist de test voorschrijft in een van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren, en dit maximaal twee keer per jaar.
RIZIV nr 544751-544762
B-waarde 1600 of indien niet voldaan aan diagnoseregel: 20 euro ten laste van de patiënt
Zoektermen calprotectine, calpro
Versiedatum 16/08/2021