Back to top

Screening foetale RBC

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene hematologie
Groep Foeto-maternele transfusie (FMT)
Code 11030
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Vol bloed EDTA
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed
Analysevolume 50 µl
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Transport en bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten bij voorkeur zo snel mogelijk na afname worden geanalyseerd, en zeker binnen de 72 uur.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <72u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <72u
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks, tijdens werkuren
Antwoordtijd 36 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 2 uur (enkel ikv trauma, na telefonisch contact met labo)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost algemene hematologie
Techniek/methode Kleihauer-Betke test: Identificatie+telling van zuurweerstandige foetale RBC adhv manuele microscopie, na elutie van het volwassen hemoglobine A door zure buffer.
Toestel Lichtmicroscopie
Eenheid of kwalitatief De test wordt semi-kwantitatief gerapporteerd als:
-Negatief
-Zwak positief (fysiologische passage en mineur trauma, FMT bij benadering 0 tot 3 mL foetaal bloed)
-Positief (mineur en majeur trauma, FMT bij benadering 3 tot 30 mL foetaal bloed)
-Sterk positief (majeur trauma, FMT bij benadering >30mL foetaal bloed)
Referentie waarden Afwezig.
Interpretatie Bij zwangere vrouwen is het belangrijk te weten of er igv trauma of verwikkeling een transfer van foetaal bloed gebeurd is via de placenta (foeto-maternele transfusie, FMT). In dit geval kan immers een immunisatie (meestal tegen rhesusantigenen) optreden.
Een sporadische foetale RBC bij volwassenen is mogelijk.
Igv beta-thalassemie kan een verhoogd aantal foetale RBC voorkomen.
Igv positieve screening adhv de Kleihauer-Bethke test wordt het resultaat geconfirmeerd en gekwantificeerd adhv flowcytometrie (testcode IFRBC) op de eerstvolgende werkdag.
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 553136/553140
Zoektermen foetale RBC
Versiedatum 20/03/2023