Back to top

Rode en witte bloedcellen aantal

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene hematologie
Groep Cytologisch onderzoek lichaamsvocht
Subgroep Telling RBC en WBC
Code
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Cerebrospinaal vocht, sereus vocht (ascites, pleura, pericard), broncho-alveolair lavagevocht (BAL), peritoneaal dialysevocht (CAPD)
Recipient voorkeur Steriele droge tube
Mininum vereiste volume 200 microL (0,5 mL indien + WBC formule)
Analysevolume 200 µl
Bewaarcondities en voorbehandeling Transport en bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten bij voorkeur binnen 1 uur na afname worden geanalyseerd, en zeker binnen de 24 uur.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <23u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <24u
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 2 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 0,5 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost algemene hematologie
Techniek/methode Microscopie
Mogelijke interferenties Niet-hematologische cellen (maligne, mesotheel, epitheel…) kunnen verkeerdelijk als WBC geteld worden.
Vals verhoogde waarden voor WBC en RBC worden geteld igv traumatische (bloederige) punctie.
Toestel Fuchs-Rosenthal. Bij extreem hoge waarden (WBC>1000/uL, RBC>20000/uL) wordt gebruik gemaakt van de Beckman-Coulter DxH800 automatische celteller.
Eenheid of kwalitatief aantal/uL
Interpretatie Een verhoogd aantal WBC kan wijzen op infectie/inflammatie. Bij CAPD en BAL vocht worden RBC enkel geteld op expliciete aanvraag
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00013 Aanvraagbrief voor vochten en varia
RIZIV nr 550771/550782
Versiedatum 20/03/2023