Back to top

Differentiatie WBC

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene hematologie
Groep Cytologisch onderzoek lichaamsvocht
Subgroep Differentiatie WBC
Code
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Cerebrospinaal vocht, sereus vocht (ascites, pleura, pericard), broncho-alveolair lavagevocht (BAL), peritoneaal dialysevocht (CAPD)
Recipient voorkeur Steriele droge tube
Mininum vereiste volume 0,5 mL
Analysevolume 0,5 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Transport en bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten bij voorkeur binnen 1 uur na afname worden verwerkt (cytospin), en zeker binnen de 24 uur.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <23u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <24u
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 2-24 uur
24/24uur ja (oproepbare wacht buiten normale diensturen)
Antwoordtijd indien dringend 2 uur (oproepbare wacht buiten normale diensturen)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost algemene hematologie
Techniek/methode Microscopie
Mogelijke interferenties Een traumatische (bloederige) punctie kan leiden tot een niet-representatief resultaat.
Eenheid of kwalitatief %
Interpretatie Een verhoogd aantal WBC kan wijzen op infectie/inflammatie. De differentiatie van deze WBC kan verder helpen in de diagnose van de oorzakelijke factor (bacteriëel/viraal/TBC). Anderzijds kunnen bij dit onderzoek ook (al dan niet hematologische) maligne cellen opgespoord worden.
Accreditatie Ja. Accreditatie volgens ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00013 Aanvraagbrief voor vochten en varia
RIZIV nr 550771/550782
Versiedatum 20/03/2023