Back to top

RBC distribution width (RDW)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Cytologisch onderzoek bloed
Code 11002
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Vol bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Transport en bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten bij voorkeur zo snel mogelijk na afname worden geanalyseerd, en zeker binnen de 24 uur.
Stalen van patiënten met koude agglutinines en cryoglobulines moeten direct na afname op 37°C worden geplaatst en moeten ook op 37°C worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - analyse <24u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <24u (bijaanvraag op later tijdstip eventueel mogelijk indien celtelling voor andere parameters binnen de 24u werd uitgevoerd op vers materiaal)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 6 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 2 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost algemene hematologie
Techniek/methode Impedantiemeting
Toestel Sysmex XN9100
Eenheid of kwalitatief %
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer.
Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11
Interpretatie RDW meet de spreiding in het volume van de rode bloedcellen. Een verhoogde RDW duidt dus op anisocytose (wisselende grootte van de rode bloedcellen). Deze meting is meer gestandaardiseerd dan de microscopische evaluatie. De RDW wordt uitgedrukt in % en de referentiewaarden zijn geslachts- en leeftijdsafhankelijk.
Accreditatie Ja. Accreditatie volgens ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Versiedatum 20/03/2023