Back to top

Mean Platelet Volume (MPV)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Cytologisch onderzoek bloed
Code 11005
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Vol bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Transport en bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten bij voorkeur zo snel mogelijk na afname worden geanalyseerd, en zeker binnen de 24 uur (tijdsafhankelijke toename van MPV vanaf tijdstip van afname).
Stalen van patiënten met koude agglutinines en cryoglobulines moeten direct na afname op 37°C worden geplaatst en moeten ook op 37°C worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - analyse <24u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <24u (bijaanvraag op later tijdstip eventueel mogelijk indien celtelling voor andere parameters binnen de 24u werd uitgevoerd op vers materiaal)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 6 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 2 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost algemene hematologie
Techniek/methode Impedantiemeting
Toestel Sysmex XN9100
Eenheid of kwalitatief fl
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer.
Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11
Interpretatie MPV meet het gemiddelde volume van de bloedplaatjes. Jonge bloedplaatjes zijn groter dan rijpere bloedplaatjes. Igv trombopenie kan een verhoogd MPV dus wijzen op een adequate aanmaak in het beenmerg met productie van jonge bloedplaatjes, en dus op perifeer verbruik/afbraak van bloedplaatjes. Een normaal MPV is dan eerder suggestief voor een productiestoornis in het beenmerg. Igv myeloproliferatieve aandoeningen is de MPV vaak groter dan igv reactieve trombocytoses, al is de waarde van deze parameter om beide aandoeningen te onderscheiden beperkt. Congenitale macrotrombocytopenieën, zoals het syndroom van Bernard-Soulier, gaan gepaard met een gestegen MPV.
Opgelet: het volume van bloedplaatjes is niet stabiel na afname. Bloedplaatjes zwellen immers op als gevolg van het EDTA in de afnamebuis. Deze volumetoename is tijdsafhankelijk. Het is daarom belangrijk dat de analyse zo snel mogelijk na bloedafname gebeurt, bij voorkeur binnen de 4 uur, en zeker binnen de 12 uur. De MPV wordt uitgedrukt in femtoliter (fL) en de referentiewaarden zijn geslachts- en leeftijdsafhankelijk.
Accreditatie Ja. Accreditatie volgens ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Versiedatum 20/03/2023