Back to top

Mean corposcular volume (MCV)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Cytologisch onderzoek bloed
Code 11002
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Vol bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Bewaarcondities en voorbehandeling Transport en bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten bij voorkeur zo snel mogelijk na afname worden geanalyseerd, en zeker binnen de 24 uur (tijdsafhankelijke toename van MCV).
Stalen van patiënten met koude agglutinines en cryoglobulines moeten direct na afname op 37°C worden geplaatst en moeten ook op 37°C worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - analyse <24u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <24u (bijaanvraag op later tijdstip eventueel mogelijk indien celtelling voor andere parameters binnen de 24u werd uitgevoerd op vers materiaal)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 45 min
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 0,5 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost algemene hematologie
Techniek/methode Berekende waarde uit RBC en hematocriet: MCV=Hct/RBC
Mogelijke interferenties Vals verhoogde waarden komen voor bij condities waarbij agglutinatie van de RBC optreedt (bij voobeeld aanwezigheid van koude agglutininen die nog actief zijn bij kamertemperatuur).
De meting van het MCV kan onbetrouwbaar zijn in aanwezigheid van een groot aantal abnormale RBC (bij voorbeeld sikkel cellen).
Toestel Sysmex XN9100
Eenheid of kwalitatief fL
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer.
Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11
Interpretatie Verhoogde waarden (macrocytose) worden gemeten igv megaloblastaire anemie (vitamine B12- en/of foliumzuurdeficiëntie), MDS, alcoholgebruik, roken, verhoogd aantal reticulocyten (chronisch bloedverlies, hemolytische anemie...) en door gebruik van bepaalde medicatie.

Verlaagde waarden worden gemeten igv microcytaire anemie (ijzerdeficiëntie, thalassemie, anemie bij chronische aandoeningen).
Deelname EKE WIV
Accreditatie Ja. Accreditatie volgens ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (MCV wordt automatisch bepaald bij een aanvraag voor RBC).
Versiedatum 20/03/2023