Back to top

Immature plaatjesfractie (IPF)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Cytologisch onderzoek bloed
Code 11005
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Vol bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Transport en bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten bij voorkeur zo snel mogelijk na afname worden geanalyseerd, en zeker binnen de 24 uur.
Stalen van patiënten met koude agglutinines en cryoglobulines moeten direct na afname op 37°C worden geplaatst en moeten ook op 37°C worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - analyse <24u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <24u
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 6 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 2 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost algemene hematologie
Techniek/methode fluorescentie flowcytometrie
Toestel Sysmex XN9100
Eenheid of kwalitatief %
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Soldin et al. Pediatric reference intervals. 7th edition.
Interpretatie IPF is een weergave van de fractie jonge bloedplaatjes op het totale aantal bloedplaatjes
Accreditatie Ja. Accreditatie volgens ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (IPF wordt automatisch bepaald bij een aanvraag voor bloedplaatjes, igv automatische reflextesten bij trombopenie).
Versiedatum 20/03/2023