Back to top

Bloedplaatjes citraat

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Investigatie pseudotrombopenie
Code 11040
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Vol bloed
Recipient voorkeur Citraat
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed
Analysevolume 1 ml voor automatische analyse, 200 µl voor manuele analyse
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Transport en bewaring bij kamertemperatuur. De stalen moeten bij voorkeur zo snel mogelijk na afname worden geanalyseerd, en zeker binnen de 24 uur.
Stalen van patiënten met koude agglutinines en cryoglobulines moeten direct na afname op 37°C worden geplaatst en moeten ook op 37°C worden geanalyseerd.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - analyse <24u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <24u (Opgelet: bijaanvraag enkel mogelijk indien citraatbuis niet werd gecentrifugeerd voor andere labotesten)
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 6 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost algemene hematologie
Techniek/methode Cytometrie door impedantiemeting + microscopische evaluatie
Toestel Sysmex XN9100
Eenheid of kwalitatief 10*9/L
Referentie waarden Zie rapport. De referentiewaarden zijn leeftijds- en geslachtsafhankelijk.
Bron: Establishment of common reference intervals for hematology parameters in adults, measured in a multicenter study on the Sysmex XN-series analyzer.
Florin L et al. Int J Lab Hematol. 2020 Jun;42(3):e110-e11
Interpretatie Igv afname op EDTA kan in bepaalde gevallen een in-vitro agglutinatie van bloedplaatjes optreden ("pseudotrombopenie"). Bij vermoeden van pseudotrombopenie moet een bepaling van het aantal bloedplaatjes gebeuren op een citraat- en een heparinetube. Het resultaat van deze tubes moet vergeleken worden met dit van de EDTAtube. Tegelijk worden uitstrijkjes van deze stalen microscopisch geëvalueerd op de aanwezigheid van BPagglutinaten.
Accreditatie Neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Versiedatum 20/03/2023