Back to top

Bezinkingssnelheid RBC

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene hematologie
Groep Algemeen perifeer bloedonderzoek
Subgroep Sedimentatie
Code 25099
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Vol bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7 ml bloed
Analysevolume 1 ml
Speciale afname condities Bij voorkeur tube volledig vullen tot aan merkstreep
Bewaarcondities en voorbehandeling Transport en bewaring bij kamertemperatuur (KT°). De stalen moeten bij voorkeur binnen 4 uur na afname worden geanalyseerd. Indien bewaard in de koelkast (2-8°C) moeten de stalen binnen de 24 uur worden bepaald, op voorwaarde dat men ze eerst 30 min. op KT° laat komen voor analyse.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - analyse <24u
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag <24u
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 2 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr Jan Emmerechts
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost algemene hematologie
Techniek/methode Photometrical capillary flow kinetic analysis
Mogelijke interferenties Verschillende parameters kunnen interferen met de meting.

Vals verlaagde waarden komen voor bij: hoog aantal RBC (polycythemie), laag MCV (microcytose), morfologische RBC afwijkingen (bijvb sferocytose of sikkel cellen), extreme hoog aantal WBC (hyperleukocytose), hypofibrinogenemie, hartfalen, cachexie, te lage omgevingstemperatuur, klonters in het staal.

Vals verhoogde waarden komen voor bij: anemie, nierfalen (onafhankelijk van dialyse), te hoge omgevingstemperatuur.
Toestel Alifax
Eenheid of kwalitatief mm/uur
NW Man 2-15 mm/uur

Bron: eigen validatierapport
NW Vrouw 2-25 mm/uur

Bron: eigen validatierapport
Interpretatie De sedimentatie is verlaagd igv polycythemie, lage fibrinogeenwaarden en abnormaliteiten van de RBC (poikilocytose, sferocytose, sikkelcellen).
De sedimentatie is een niet-specifieke test die verhoogd is bij aandoeningen die gepaard gaan met een stijging van acute fase eiwitten. Verhoogde waarden komen voor igv inflammatoire aandoeningen, zwangerschap en evtl bij neoplastische en degeneratieve aandoeningen. Er is een progressieve toename met de leeftijd. Het niet-specifieke karakter van deze test maakt dat deze weinig toegevoegde waarde heeft naast een aanvraag voor CRP. De test kan wel informatief zijn in de diagnose of follow-up van rheumatologische aandoeningen (arteritis temporalis, polymyalgia rheumatica), osteoarticulaire infecties (osteomyelitis, gewrichtsprothese-infectie), osteomyelitits en de ziekte van Hodgkin.
Accreditatie Ja. Accreditatie volgens ISO 15189:2012 (379-MED)
Cumulregel Mag niet op zelfde aanvraag gecumuleerd worden met CRP (CUM354).
Wanneer toch samen aangevraagd met CRP wordt 1,39 euro aangerekend aan de patiënt
RIZIV nr 127153/127164
B-waarde B40 (wanneer samen aangevraagd met CRP wordt 1,39 euro aangerekend aan de patiënt)
Zoektermen ESR. Erythrocyte sedimentatie rate.
Versiedatum 20/03/2023