Back to top

Magnesium in urine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Vitaminen en spoorelementen
Subgroep Metalen
Code Mg.URI
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur
  • verse midstream urine
  • verse gekatheteriseerde urine
  • verse suprapubische punctie
Recipient voorkeur Vacuette urine tube
Recipient toegelaten Steriel potje 50mL
Mininum vereiste volume 5 mL
Analysevolume 1 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Urine aanzuren tot pH 1
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mmol/L
NW Man <40j: 0,86 - 9,54

>=40jaar: 0,25 - 5,63

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
NW Vrouw <40j: 0,49 - 7,69

>=40jaar: 0,16 - 6,17

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Interpretatie De urinaire excretie van magnesium is sterk dieet-afhankelijk.
Deelname EKE BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken
RIZIV nr 543476-543480
B-waarde 60
Zoektermen magnesium
Versiedatum 24/04/2023