Back to top

Amylase in urine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Enzymen
Code 21760
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur
  • verse midstream urine
  • verse gekatheteriseerde urine
  • verse suprapubische punctie
Recipient voorkeur Vacuette urine tube
Recipient toegelaten
  • steriel potje 50 mL
  • verzamelzakjes (bij kinderen, >2 mL)
Mininum vereiste volume 20 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht

Amylase is zeer onstabiel in zure urine. Bij voorkeur de urine alkaliniseren met NaOH tot pH>8,0.
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Mogelijke interferenties
  • Hemolyse: geen significante interferentie tot een hemoglobineconcentratie van 525 mg/dL
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief U/L
Referentie waarden <650 U/L
Bron: Bijsluiter Amylase (Amylas) Rev. 02, 2019-09 (Atellica CH Analyzer, Siemens)
Interpretatie Urine amylase kan tot twee weken na een episode van acute pancreatitis verhoogd blijven en kan suggestief zijn voor het vormen van een pseudocyste.
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten; AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten
RIZIV nr 543152-543163
B-waarde 125
Zoektermen amylase
Versiedatum 27/07/2022