Back to top

Albumine in urine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Eiwitten
Code 21750
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur
  • verse midstream urine
  • verse gekatheteriseerde urine
  • verse suprapubische punctie
Recipient voorkeur Vacuette urine tube
Recipient toegelaten
  • steriel potje 50 mL
  • verzamelzakjes (bij kinderen, >2 mL)
Mininum vereiste volume 5 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode Turbidimetrie
Mogelijke interferenties Hemolyse: hemoglobine >500 mg/dL
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/L
Referentie waarden <20

Bron: McCulloch DK, Bakris GL. Moderately increased albuminuria (microalbuminuria) in type 2 diabetes mellitus. In: UpToDate, Glassock RJ, Nathan DM (Eds), UpToDate, Waltham, MA. (12/7/2016)
Interpretatie Een kleine, maar abnormale albumine excretie in urine is gekend als micro-albuminurie.

Oorzaken van mirco-albuminurie zijn:
  • glomerulair (bv. ten gevolge van diabetische microangiopathie, hypertensie, mineure glomerulaire laesies)
  • tubulair (inhibitie van reabsorptie)
  • post-renaal
Deelname EKE BIO-RAD EQAS - Urine chemistry
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken
Cumulregel De verstrekkingen 433554 - 433565 en 543712 - 543723 mogen niet onderling worden gecumuleerd.
Diagnoseregel De verstrekkingen 433554 - 433565, 540772 - 540783 of 543712 - 543723 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV voor een diabetische patiënt.
RIZIV nr 543712-543723
B-waarde 150
Zoektermen albumine, albuminurie, micro-albuminurie, microalbuminurie
Versiedatum 13/01/2023