Back to top

Urinezuur in urinecollectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21841
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur urinecollectie
Recipient voorkeur urineverzamelfles 3L
Mininum vereiste volume volledige 24u collectie
Bewaarcondities en voorbehandeling Niet in de koelkast bewaren!

NaOH (bij voorkeur op voorhand) toevoegen om het staal alkalisch (pH>8,0) te brengen en urinezuur te stabiliseren.
Acceptatiecriteria staalontvangst 6 uur.
Acceptatiecriteria bijaanvraag 6 uur.
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/24u
Referentie waarden 250 - 750

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Deelname EKE BIO-RAD EQAS - Urine chemistry
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken
RIZIV nr 543093-543104
B-waarde 60
Zoektermen urinezuur, uraat
Versiedatum 13/01/2023