Back to top

Urinezuur

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21120
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur plasma
Lichaamsmateriaal toegelaten serum
Recipient voorkeur Li Heparine
Recipient toegelaten serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Speciale afname condities Indien de patiënt uricase krijgt, dient de afname op ijs te gebeuren.
Acceptatiecriteria staalontvangst
  • periode bloedafname - staalontvangst <90min
  • patiëntenlabel aanwezig
  • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Mogelijke interferenties
  1. Interferentie door hemolyse, icterie (bilirubine) en lipemie,
  2. rasburicase=synthetisch urinezuuroxidase, waardoor urinezuur verlaagde waarden geeft. (Urinezuur kan dalen tot onmeetbaar lage waarden). Uricase reageert specifiek met urinezuur. Andere purinederivaten kunnen de urinezuurreactie inhiberen.
  3. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström’s macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/dL
Referentie waarden <1 jaar: 1,6 - 5,9
1 jaar - 12 jaar: 2,2 - 5,6
13 jaar - 19 jaar: jongens: 2,9 - 8,3
13 jaar - 19 jaar: meisjes: 2,9 - 6,8
Bron: SickKidsCaliper:Pediatric Reference Intervals for 32 Routine Biochemical Markers on the Siemens Healthineers Atellica CH Analyzer in Healthy Children and Adolescents
NW Man 3,7 - 9,2

Bron: Bijsluiter Uric acid (UA) Rev. 03, 2019-05 (Atellica CH Analyzer, Siemens)
NW Vrouw 3,1 - 7,8

Bron: Bijsluiter Uric acid (UA) Rev. 03, 2019-05 (Atellica CH Analyzer, Siemens)
Interpretatie Urinezuur-bepalingen worden gebruikt bij de diagnose en behandeling van verscheidene aandoeningen van de nieren en het metabolisme, inclusief nierfalen, jicht, leukemie, psoriasis, ondervoedings- of andere vermageringsverschijnselen en bij patiënten die cytotoxische geneesmiddelen krijgen.
Deelname EKE Sciensano Chemie; BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten; AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten
RIZIV nr 125016-125020
B-waarde 60
Zoektermen urinezuur, uraat
Versiedatum 13/01/2023