Back to top

Urinesediment

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21620
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur urineportie
Recipient voorkeur Vacuette urine tube
Recipient toegelaten
 • steriel potje 50 mL
 • verzamelzakjes (bij kinderen, >2 mL)
Mininum vereiste volume 5 mL
Analysevolume 2 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling binnen de 2u naar het labo brengen
koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht.
Acceptatiecriteria staalontvangst 6 uur.
Acceptatiecriteria bijaanvraag 6 uur.
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 1u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Vochten en Urines
Techniek/methode flowcytometrie
Mogelijke interferenties Wanneer u de volgende monsters gebruikt, kunnen er mogelijk geen juiste analyseresultaten worden verkregen:
 • Monsters die zijn veranderd door langdurige opslag;
 • Monsters die erg troebel zijn;
 • Monsters met hoge dichtheid met pus in de urine;
 • Monsters met macroscopische hematurie;
 • Monsters met een hoge concentratie slijmdraden;
 • Monsters met fluorescerende materie door de inclusie van chemicaliën;
 • Monsters met bewaarmiddelen;
 • Monsters bestaande uit samengevoegde urine;
 • Monsters met luchtbellen.

Bron: bijsluiter UF4000 (Sysmex)
Toestel UF4000 (Sysmex)
Referentie waarden <table border="1" cellpadding="2">
rbc <25 / µL
wbc <25 / µL
hyaliene cylinders <3 / µL
pathologische cylinders <2 / µL
kristallen uraat, triple fosfaat en calciumoxalaat kunnen voorkomen
bacteriën geen bacteriën aanwezig
spermatozoïden geen spermatozoïden aanwezig

Bron: interne consensus Deelname EKE ESfEQA Accreditatie neen Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken; AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten RIZIV nr 126534-126545 B-waarde 90 Zoektermen sediment, urine analyse, urinalysis Versiedatum 13/01/2023