Back to top

Ureum peritoneaal dialysevocht (CAPD)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 27692
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur peritoneaal dialysevocht
Recipient voorkeur steriele tube
Mininum vereiste volume min. 5 mL
Speciale afname condities vermijden bacteriële contaminatie.
Bewaarcondities en voorbehandeling koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht.
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode colorimetrie (kinetische methode)
Mogelijke interferenties Bacteriële contaminatie kan vals verhoogde waarden veroorzaken.

hemolyse
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/dL
Referentie waarden Geen referentiewaarden beschikbaar.
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00013 STJVEV Aanvraagbrief voor Vochten en varia
Versiedatum 13/01/2023