Back to top

Totaal Calcium

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21060
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur plasma
Lichaamsmateriaal toegelaten serum
Recipient voorkeur Li Heparine
Recipient toegelaten serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Speciale afname condities Het bloed van patiënten die een EDTA-therapie ondergaan, is niet geschikt voor de analyse van totaal calcium!
Acceptatiecriteria staalontvangst
 • periode bloedafname - staalontvangst <90min
 • patiëntenlabel aanwezig
 • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Acceptatiecriteria bijaanvraag mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode Colorimetrie
Mogelijke interferenties
 1. hemolyse >1000mg/dL;
  bilirubine >50mg/dL;
  lipemie L-index>1000mg/dL.
 2. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström’s macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.
 3. Intraveneus toegediende contraststoffen voor MRI (Magnetic Resonance Imaging) bevatten chelaatvormende complexen die interfereren bij de calciumbepaling. Volg de instructies van de fabrikant in verband met de retentietijd van het contrastmedium.
 4. Geneesmiddelen die Strontiumzouten bevatten, kunnen significant verhoogde calciumwaarden geven.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mmol/L
Referentie waarden 2,18 - 2,6

Bron: Bijsluiter Siemens Calcium_2, rev.03, 2019-3 (Atellica CH Analyzer)
Interpretatie Hypocalciëmie is te wijten aan de afwezigheid van of een gebrekkige werking van de bijschildklier of gebrekkige vitamine D synthese.

Hypercalciëmie wordt teweeggebracht door een toegenomen mobilisatie van calcium van het skeletstelsel (osteoporose) of een toename van de intestinale absorptie. De meerderheid van de gevallen zijn te wijten aan primaire hyperparathyroïdie, (pHPT) of beendermetastasen (borst- of prostaatcarcinomen, carcinomen van de schildklier en longcarcinomen).
Deelname EKE Sciensano Chemie; BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten; AFAZFAB00011 Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten
Cumulregel De verstrekkingen 540190 - 540201 en 540212 - 540223 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
RIZIV nr 540190-540201
B-waarde 60
Zoektermen calcium, calciemie, calciëmie
Versiedatum 24/04/2023