Back to top

Soortelijk gewicht sereuze lichaamsvochten

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 27610
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur
  • ascites
  • pleuravocht
  • pericardvocht
Recipient voorkeur EDTA tube + steriele tube
Mininum vereiste volume 2,7 mL + 5mL
Analysevolume 1 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode densitometrie
Toestel refractometer.
Interpretatie exsudaat: SG >1.015

transsudaat: SG <1.015

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00013 Aanvraagbrief voor Vochten en varia
Zoektermen soortelijk gewicht
Versiedatum 24/04/2023