Back to top

Osmolaliteit in urine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21610
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur urineportie
Recipient voorkeur Vacuette urine tube
Recipient toegelaten
  • steriel potje 50 mL
  • verzamelzakjes (bij kinderen, >2 mL)
Mininum vereiste volume 5 mL
Analysevolume 1 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht.
Acceptatiecriteria staalontvangst 6 uur.
Acceptatiecriteria bijaanvraag 6 uur.
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Dispatching; Werkpost Distributie en verdeling
Techniek/methode vriespuntsmeting
Toestel Osmostation OM-6050 (Arkray)
Eenheid of kwalitatief mOsm/kg H2O
Referentie waarden 300 - 900 bij gemiddelde vochtinname

>850 na 12u vochtrestrictie

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Deelname EKE BIO-RAD EQAS - Urine chemistry
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken
RIZIV nr 543535-543546
B-waarde 125
Zoektermen osmolaliteit
Versiedatum 24/04/2023