Back to top

Glucose in gewrichtsvocht

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 27720
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur vers GV (minder dan 1u) op EDTA
Lichaamsmateriaal toegelaten GV afgenomen zonder anticoagulans en bewaard in de koelkast gedurende enkele uren.
Recipient voorkeur EDTA tube + steriele tube
Recipient toegelaten serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,7 mL
Speciale afname condities Gepaard gaand met serumbepaling glucose.
Bewaarcondities en voorbehandeling Indien staal afgenomen zonder anticoagulans, zo snel mogelijk overbrengen op EDTA. Voorbehandeling van het gewrichtsvocht met hyaluronidase (999 U/mg). Hyaluronidase lost de extracellulaire matrix tussen de cellen op, waardoor de viscositeit van het gewrichtsvocht afneemt
Transport voorwaarden GV moet liefst zo vlug mogelijk na afname het laboratorium bereiken (minder dan 1 uur na afname).
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode colorimetrie (enzymatische referentiemethode met hexokinase)
Mogelijke interferenties Bij bacteriële infectie of contaminatie dient de glucosebepaling snel te gebeuren, anders bestaat de kans op een vals verlaagde waarde.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/dL
Referentie waarden <10 mg/dL lager dan serum glucoseconcentratie afgenomen op hetzelfde moment.
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00013 STJVEV Aanvraagbrief voor Vochten en varia; AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 545370-545381
B-waarde 80
Versiedatum 27/07/2022