Back to top

Glucose in cerebrospinaal vocht

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21510
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur vers cerebrospinaal vocht (lumbaal vocht, suboccipitaal punctaat)
Recipient voorkeur steriele tube
Mininum vereiste volume min. 5 mL
Speciale afname condities Vermijden traumatische punctie.
Bewaarcondities en voorbehandeling CV moet liefst zo vlug mogelijk na afname het laboratorium bereiken (minder dan 1 uur na afname).
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode colorimetrie (enzymatische referentiemethode met hexokinase)
Mogelijke interferenties Bij bacteriële infectie of contaminatie dient de glucosebepaling snel te gebeuren, anders bestaat de kans op een vals verlaagde waarde.
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mg/dl
Referentie waarden 0-6 jaar: 60-80

>6 jaar 40-70

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Interpretatie Evaluatie meningitis (verlaagde waarden bij bacteriële meningitis), neoplastische betrokkenheid meningen en andere neurologische aandoeningen.
Deelname EKE UKNEQAS CSF proteins and biochemistry
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00013 STJVEV Aanvraagbrief voor Vochten en varia
RIZIV nr 544073-544084
B-waarde 100
Zoektermen glucose
Versiedatum 24/04/2023