Back to top

Fosfaten in urinecollectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Algemene chemie
Groep Algemene biochemie
Code 21820
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur urinecollectie
Recipient voorkeur urineverzamelfles 3L
Mininum vereiste volume volledige 24u collectie
Bewaarcondities en voorbehandeling koel (2-8 °C) bewaren in gesloten recipiënt indien staal niet meteen naar labo kan worden gebracht

Urinecollectie aanzuren tot pH<3
Acceptatiecriteria staalontvangst 6 uur.
Acceptatiecriteria bijaanvraag 6 uur.
Analyse frequentie dagelijks
Antwoordtijd 2u
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Timothy Vanwynsberghe
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Entiteit Core Lab; Werkpost Basis Chemie
Techniek/methode fotometrie
Toestel Atellica CH Analyzer (Siemens)
Eenheid of kwalitatief mmol/24u
Referentie waarden 12,9 - 42

Bron: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis (MO): WB Saunders; 2006.
Deelname EKE BIO-RAD EQAS - Urine chemistry
Accreditatie neen
Aanvraagformulier AFAZFAB00028 Aanvraagbrief voor urineonderzoeken
RIZIV nr 543594-543605
B-waarde 60
Zoektermen anorganische fosfor, fosfaat, fosfaten
Versiedatum 13/01/2023